July 4, 2017

PREVOD MEDICINSKIH I FARMACEUTSKIH TEKSTOVA

PREVOD MEDICINSKIH I FARMACEUTSKIH TEKSTOVA

 

U Agenciji za prevođenje Lexis nudimo usluge prevoda tekstova sa i bez overe iz oblasti medicine i farmacije kao što su:

-lekarska uverenja, izveštaji specijalista, otpusne liste, klinička ispitivanja, karakteristike lekova, uputstva i slično.

Prevode radi sudski tumač za engleski jezik i ujedno doktor medicine sa velikim iskustvom u prevođenju i medicini.